Lanzarote 2015

Obiekt Oznaczenie interesującego obiektu, Po kliknięciu na nim otworzy się jego krótki opis.
Ślad - pieszo Ślad drogi przebytej pieszo.
Ślad - bieg Ślad drogi przebytej biegiem.
Ślad - samochód Ślad drogi przebytej samochodem, autobusem itp.
Ślad - rower Ślad drogi przebytej rowerem.

 


Ciekawe miejsca11.01.2015 – Bieg11.01.2015 – Spacer13.01.2015


13.01.201514.01.2015


14.01.201515.01.201516.01.2015