Włochy 2016


24.05.2016 – Monte Forato27.05.2016 – Monte Sumbra30.05.2016 – Elba (pieszo, początek (ok 4km) autobusem)